Ode to Georgia

$3,000.00

oil on canvas
78” x 48”